வாங்க ....வாங்க ......!!!!!

நம்ம ஊர்ல நடக்ற சில நல்ல விஷயங்களயும் மற்ற சில விஷயங்களையும் உங்களோட பகிர்ந்துக்க ஒரு சிறிய முயற்சி......
picture widgets

Sunday

ஆண்கள் jaakirathai

நண்பர்களே
பெண்களை நம்பாதீர்கள்

பெண்கள் என்றால் எல்லாப் pengalaiyum alla
vaalibappengalai மட்டும் நம்பவே நம்பாதீர்கள்
சிரித்து pesi நடித்து mayakii ungalai eamatirividuvargal

No comments:

Post a Comment

நான் சொன்னத பத்தி நீங்க என்ன நினைகிறீங்க ......
கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்....