வாங்க ....வாங்க ......!!!!!

நம்ம ஊர்ல நடக்ற சில நல்ல விஷயங்களயும் மற்ற சில விஷயங்களையும் உங்களோட பகிர்ந்துக்க ஒரு சிறிய முயற்சி......
picture widgets

Fridayஎனக்கு தமிழில் இதுவரையில் கோடி வரைக்கும்தான் தெரியும்.

கோடிக்கு மேல் வருவதை தமிழில் எவ்வாறு

கணக்கிட்டு கூறுவது என்பது எனக்கு தெரியாது.இதை பார்த்தபின் தமிழில் இல்லாத வார்த்தைகளே இல்லை எனலாம்

மேலும் தமிழே உலகின் முதன் மொழி எனவும் சொல்லலாம் .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.


படத்தை க்ளிக்கி பெரிதாக பார்க்கவும்

No comments:

Post a Comment

நான் சொன்னத பத்தி நீங்க என்ன நினைகிறீங்க ......
கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்....